تماس با مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی شاداب
تلفن پنج رقمی 33848-086
اراک، خیابان امام خمینی، ساختمان پزشکان مهر

پرسشنامه سلامت عمومی GHQ بهمراه تفسیر تست

پرسشنامه سلامت عمومی General Health Questionnaire (GHQ) تست ۲۸ ماده است توسط گلدبرگ و میلر  بر اساس تکنیک تحلیل عاملی بر روی فرم ۶۰ ماده ای آن طراحی شده است . پرسشــنامه اصــلی دارای ۶۰ ســؤال اســت، امــا فـرمهــای کوتاه شــده ۳۰ ســؤالی، ۲۸ ســؤالی و ۱۲ ســؤالی نیز موجود است. نسخه نهایی دارای 28 سوال است که کارایی آن تقریبـاً بـه همـان میزان فرم ۶۰ سؤالی است.

این پرسشنامه دارای چهار مقیاس فرعی است که در هر یک از آنها هفت سؤال قرار دارد. عناوین مقیاس های این پرسشنامه عبارتند از :

۱- علایم جسمانی (Hypochondria-sis)

۲- علایم اضطراب و اختلال خواب (Anxiety)

۳- کنش اجتماعی ( Social impairment)

۴- علایم افسردگی (Depression)

دانلود رایگان پرسشنامه GHQ

دانلود نرم افزار تفسیر و گزارش دهی GHQ

تفسیر تست GHQ

مشخصات پرسشنامه ۲۸ ماده ای سلامت عمومی و زیر مقیاس های GHQ

در بخش مقیاس علائم جسمانی یا زیر مقیاس اول A :

وضع سلامت عمومی و علائم جسمانی که فرد در طی یک ماه  گذشته تجربه کرده اند ، بررسی می شود. در این بخش هفت پرسش با هدف بررسی موارد زیر مطرح می شود:

مقیاس علائم جسمانی 
۱. احساس سلامت و تندرستی
۲. احساس نیاز به داروهای تقویتی در انجام کارها
۳. احساس ضعف و سستی
۴. احساس بیماری
۵. سردرد
۶. احساس فشار بر سر
۷. احساس داغ شدن و سرد شدن

در بخش علائم اضطراب و اختلال خواب یا زیرمقیاس دوم B :

علائم و نشانه های بالینی اضطراب شدید ، بی خوابی ،تحت فشار بودن ، عصبانیت و دلشوره فرد بررسی می شود. پرسش های زیر در این بخش مطرح می شود:

مقیاس علائم اضطراب و اختلال خواب 
۸. بیخوابی
۹. بیدار شدن در وسط خواب
۱۰ . احساس تحت فشار بودن
۱۱ . عصبانیت و بدخلقی
۱۲ . هراسان و حشت زده بودن
۱۳ . عدم توانایی انجام کارها
۱۴ . دلشوره

در مقیاس کنش اجتماعی یا زیرمقیاس سوم C :

توانایی فرد در انجام کارهای روزمره ، احساس رضایت در انجام وظایف ، احساس مفید بودن ، قدرت یادگیری و لذت بردن از فعالیت های روزمره زندگی مطالعه می شود.

مقیاس علائم کنش اجتماعی 
۱۵ . توانایی در مشغول و سرگرم نگه داشتن خود
۱۶ . صرف وقت بیش از حد معمول
۱۷ . احساس خوب انجام دادن کارها
۱۸ . احساس رضایت از نحوه انجام کارها
۱۹ . احساس مفید بودن
۲۰ . احساس قدرت تصمیم گیری
۲۱ . لذت بردن از فعالیت های روزمره

 

در بخش علائم افسردگی یا زیرمقیاس چهارم D:

احساس بی ارزشی ، ناامیدی ، افکار خودکشی ،آرزوی مردن و توانایی در انجام کارها بررسی می شود.

مقیاس علائم افسردگی
۲۲ . احساس بی ارزشی
۲۳ . ناامیدی
۲۴ . احساس بی ارزش بودن
۲۵ . افکار خودکشی
۲۶ . عدم توانایی انجام کارها
۲۷ . آرزوی مردن
۲۸ . اقدام به خودکشی

General Health Questionnaire (GHQ)

نمره گذاری تست ارزیابی سلامت عمومی GHQ

 هر سوال در تست GHQ بصورت چهار گزینه های و دارای چهار پاسخ می باشد،پس از پاسخگویی به سوالات از روش ساده لیکرت (با نمرات ۰،۱،۲،۳ ) برای امتیاز دهی به پاسخ های پرسشنامه استفاده می شود. نمره کلی هر فرد از حاصل جمع نمرات چهار زیر مقیاس به دست می آید .پایین بودن نمره در این مقیاس نشانه سلامت و بالابودن نمره نشانگر عدم سلامت است .نمرات ۱۴ تا ۲۱ در هر زیر مقیاس وخامت وضع آزمودنی را در آن عامل نشان می دهد. نمره کلی ۲۳ و بالاتر نشانگر عدم سلامت عمومی و نمره پایین تر از ۲۳ بیانگر سلامت روانی می باشد (گلدبرگ، ۱۹۷۲ ؛ به نقل از هومن، ۱۳۷۷).

مقیاس A ( مقیاس علائم جسمانی)

 امتیاز ۹- ۰        نشان دهنده ی سلامت جسمی افراد در زمینه بیماری های روان تنی است.

امتیاز ۱۵-۱۰      نشان دهنده ی سلامت جسمی متوسط افراد است. این دسته از افراد کم و بیش دچار علایم جسمی که ناشی از شرایط نامطلوب روانی است، می شوند.

امتیاز ۲۱-۱۶      نشان دهنده ی شدت علایم این بیماری های روان تنی است. شما باید برای بررسی شکایت جسمی خود نزد متخصص مراجعه داشته باشید

 

مقیاس B (علائم اضطراب و اختلال خواب)

امتیاز ۹-۰      نشان دهنده ی آن است که شما از لحاظ حفظ آرامش و کنترل اضطراب در وضعیت مطلوبی هستید.

امتیاز ۱۵-۱۰     نشان دهنده ی آن است که شما گاه گاهی با مشکلات اضطرابی مواجه می گردید.

امتیاز ۲۱-۱۶     نشان دهنده ی اضطراب شدید شما در موقعیتهای مختلف است. آموزش و یادگیری روشهای کنترل اضطراب و آرامش ورزی به شما توصیه می شود.

مقیاس C (علائم کنش اجتماعی)

امتیاز ۹-۰        نشان دهنده ی سلامت کامل شما در روابط میان فردی و ارتباطات شما در محیط کاری است.

امتیاز ۱۵-۱۰    نشان دهنده ی سلامت نسبی شما در روابط میان فردی و ارتباطات کاری شماست.

امتیاز ۲۱-۱۶    نشان دهنده ی این است که شما در روابط میان فردی دچار مشکل بوده و همچنین در موقعیتهای کاری خود دائماً دچار مشکل می گردد. لذا یادگیری مهارتهای میان فردی به شما توصیه می گردد.

مقیاس D (علائم افسردگی)

امتیاز ۹-۰        نشانه ی سرزندگی و نشاط شما در زندگی روزمره است.

امتیاز ۱۵-۱۰     نشان دهنده ی آن است که شما گاه دچار حالات افسردگی می شوید. تغییر در روش زندگی تان می تواند باعث تغییر کلی این شرایط شود.

امتیاز ۲۱-۱۶     نشان دهنده ی آن است که شما احتمالاً مبتلا به افسردگی هستید. مراجعه به متخصصان ذی ربط به شما توصیه می گردد.

مجموع امتیاز شما :

امتیاز ۲۱-۰       نشان دهنده ی آن است که شما از لحاظ سلامت روان، در وضعیت بسیار مطلوبی به سر می برید.

امتیاز ۴۲-۲۲     نشان دهنده ی آن است که سلامت روان شما در برخی از حوزه ها در معرض تهدید و آسیب قرار گرفته است.

امتیاز ۶۳-۴۳     نشان دهنده ی آن است که سلامت روان شما در بسیاری از موارد در معرض آسیب قرار گرفته است و شما باید به فکر بهبود شرایط زندگی و سلامت روان تان باشید.

امتیاز ۸۴-۶۴     نشان دهنده ی وضعیت وخیم سلامت روان شماست. مراجعه به متخصص ذی ربط، اکیداً به شما توصیه می گردد.

تفسیر تست GHQ

نکات قابل توجه در مورد روش‌های نمره‌گذاری آزمون GHQ-28 برای متخصصان و پژوهشگران حوزه‌ی سلامت:

آزمون GHQ-28 به روش‌های متفاوت و متنوعی نمره‌گذاری می‌شود که هر یک کاربرد خاص خود را در پژوهش‌ها و موارد بالینی دارد. به دلیل عمومیت و در اختیار داشتن نقطه‌ی برش دو روش اول در ایران، در قسمت نتیجه‌ی آزمون، صرفاً روش نمره‌گذاری سنتی و روش نمره‌گذاری لیکرتی ارائه شده است. در اینجا برای آگاهی شما، به چهار روش نمره‌گذاری این آزمون و وزن‌دهی به پاسخ‌ها اشاره می‌شود:

1. روش نمره‌گذاری سنتی و رایج GHQ یا (GHQ-scoring):
نمره‌گذاری پاسخ‌های آزمودنی در قالب «0-0-1-1» برای کل آزمون انجام می‌شود (نمره‌ی صفر برای پاسخ‌های «بیشتر از همیشه»/«خیر» و «مثل همیشه»/«کمی» و نمره‌ی 1 برای پاسخ‌های «کمتر از همیشه»/«زیاد» و «خیلی کمتر از همیشه»/«خیلی زیاد»)، و حداکثر نمره‌ی آزمودنی در این روش، 28 است.

2. روش نمره‌گذاری لیکرتی (Likert):
نمره‌گذاری پاسخ‌های آزمودنی در قالب «0-1-2-3» برای کل آزمون انجام می‌شود (نمره‌ی صفر برای پاسخ‌های «بیشتر از همیشه»/«خیر»، نمره‌ی 1 برای پاسخ‌های «مثل همیشه»/«کمی»، نمره‌ی 2 برای پاسخ‌های «کمتر از همیشه»/«زیاد»، و نمره‌ی 3 برای پاسخ‌های «خیلی کمتر از همیشه»/«خیلی زیاد»)، و حداکثر نمره‌ی آزمودنی در این روش، 84 است.

3. روش نمره‌گذاری C-GHQ یا cGHQ یا (Chronicity and the General Health Questionnaire):
نمره‌گذاری پاسخ‌های آزمودنی در قالب «0-1-1-1» برای گویه‌های منفی پرسش‌نامه که بیماری را نشان می‌دهد، و در قالب «0-0-1-1» برای گویه‌های مثبت پرسش‌نامه که سلامتی را نشان می‌دهد، انجام می‌شود و حداکثر نمره‌ی آزمودنی در این روش، 28 است.

4. روش نمره‌گذاری لیکرت تغییریافته (Modified Likert):
نمره‌گذاری پاسخ‌های آزمودنی در قالب «0-0-1-2» برای کل آزمون انجام می‌شود (نمره‌ی صفر برای پاسخ‌های «بیشتر از همیشه»/«خیر» و «مثل همیشه»/«کمی»، نمره‌ی 1 برای پاسخ‌های «کمتر از همیشه»/«زیاد»، و نمره‌ی 2 برای پاسخ‌های «خیلی کمتر از همیشه»/«خیلی زیاد»)، و حداکثر نمره‌ی آزمودنی در این روش، 56 است.

طیف دیگری از نمره گذاری وجود دارد 

خرده مقیاس هانمره در خرده مقیاس هانمرات در کل پرسشنامه
کمترین0-70-22
خفیف7-1123-40
متوسط12-1641-60
شدید17-2161-84

 

سوالات پرسشنامه سلامت عمومی GHQ

 

1-آیا از یک ماه گذشته تا به امروز کاملا احساس کرده اید که خوب و سالم هستید ؟

2 – آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که به داروهای  تقویتی نیاز دارید ؟

3- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس ضعف و سستی کرده اید ؟

4- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که بیمار هستید ؟

5 – آیا از یک ماه گذشته تا به امروز سر درد داشته اید ؟

6- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که سرتان را محکم با چیزی مثل دستمال بسته اند یا اینکه فشاری به سرتان وارد می شود ؟

7- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که بعضی وقتها بدنتان داغ و یا سرد است می شود ؟

8- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز اتفاق افتاده که بر اثر نگرانی دچار بی خوابی شده باشید ؟

9- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز شبها وسط خواب بیدار می شوید ؟

10- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که دائماً تحت فشار هستید ؟

11- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز عصبانی و بد خلق شده اید ؟

12- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز بدون هیچ دلیل قانع کننده ای هراسان و یا وحشت زده شده اید ؟

13 – آیا از یک ماه گذشته تا به امروز متوجه شده اید که انجام هر کاری از توانائی شما خارج است ؟

14- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که در تمامی مدت عصبی هستید  و دلشوره دارید ؟

15- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز توانسته اید خودتان را مشغول و سرگرم نگه دارید ؟

16- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز برای انجام کارها بیش از گذشته وقت صرف کرده اید ؟

17 – آیا از یک ماه گذشته تا به امروز بطور کلی احساس کرده اید که کارها را بخوبی انجام می دهید ؟

18 – آیا از یک ماه گذشته تا به امروز از نحوه انجام کارهایتان احساس رضایت می کنید ؟

19- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که نقش مفیدی در انجام کارها به عهده دارید ؟

20- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز توانائی تصمیم گیری درباره مسائل را داشته اید ؟

21 – آیا از یک ماه گذشته تا به امروز قادر بوده اید از فعالیتهای روزمره زندگی لذت ببرید ؟

22- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز فکر کرده اید که شخص بی ارزشی هستید ؟

23 – آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که زندگی کاملاً نا امید کننده است ؟

24- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که زندگی ارزش زنده بودن را ندارد ؟

25- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز به این مسأله فکر کرده اید که ممکن است دست به خود کشی بزنید؟

26- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که چون اعصابتان خراب است نمی توانید کاری انجام دهید ؟

27 – آیا از یک ماه گذشته تا به امروز به این نتیجه رسیده اید که ای کاش مرده بودید و کلاً از شر زندگی خلاص می شدید ؟

28 – آیا از یک ماه گذشته تا به امروز این فکر به ذهنتان رسیده است که بخواهید به زندگیتان خاتمه دهید؟

نمونه گزارش خروجي تست GHQ

پس از انجام تست GQH تفسير تست انجام شده و گزارشي مشابه فايل زير تهيه ميگردد. نرم افزار تفسير تست GHQ توسط مرکز مشاوره شاداب نو طراحي شده است. دانلود فايل نرم افزار تفسير تست GHQ از اينجا

مرکز مشاوره و خدمات روانشناسي شاداب نو با در اختيار داشتن بهترين مشاوران و روانشناسان جهت انجام کليه تست هاي روانشناختي بصورت حضوري، آنلاين، اينترنتي و تلفني مي باشد.

اعتبار و پايائي آزمون GHQ-28 :

 گلدبرگ و ویلیامز در ۱۹۸۸ پایایی به روش دو نیمه کردن بـرای ایـن پرسشنامه را که توسـط ۸۵۳ نفـر تکمیـل شـده بـود ۹۵/۰ گزارش کردند. چان (۱۹۸۵) پس از اجرای پرسشـنامه بـر روی ۷۲ دانشجو در هنگ کنگ، ضریب همسـانی درونـی این پرسشنامه را با استفاده از روش آلفـای کرونبـاخ ۰/۹۳ گـزارش کـرد. رابینســون و پـرایس(۱۹۸۶) از ۱۰۳ بیمار کـه قـبلاً سـکته قلبـی کـر ده بودنـد خواستند که در دو نوبت به فاصله ۸ ماه، پرسشنامه سلامت عمومی را تکمیل کنند. تحلیل نتایج، ضریب پایایی ۹۰ /۰ را به دست داد.

تقوی پایایی پرسشنامه سلامت عمومی را براساس سـه روش بازآزمایی، دو نیمه کردن و آلفای کرونبـاخ مـورد بررسـی قرار داد که به ترتیب، ضرایب پایـایی ۹۳/۰ ،۷۰/۰ و ۹۰/۰ را به دسـت آورد. همچنـین در ایـن پـژوهش بـرای مطالعه روایی پرسشنامه سلامت روانی از روش های روایی همزمان و تحلیل عوامل استفاده شده است. روایی همزمـان پرسشنامه سـلامت عمـومی از طریـق اجـرای همزمـان بـا پرسشــنامه بیمارســتان میدلســکس (۰/۵۵ MHQ ) گــزارش شد ه است.

اين تست وضع سلامت عمومی و علائم جسمانی فرد را طی یک ماه  گذشته سنجش مي کند.

بطور قطع بله، پس از انجام اين تست نيازمند ارزيابي و مصاحبه يک روانشناس مي باشد.

بله، جهت انجام تست GQH با شماره 09364245996 تماس بگيريد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *